Toestemming Foto's

Toestemming gebruik foto's en video's Stichting O'mama's

Tijdens evenementen maken we regelmatig foto’s en video’s om jullie en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn.
Beeldmateriaal kan getoond worden op:
• de facebookpagina's Stichting O'mama’s
• de website www.omamas.nl
• in diverse plaatselijke kranten, tijdschriften
• de facebookpagina en website van de betreffende organisatie zelf

We gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen opnames waardoor jullie schade kunnen ondervinden.
We vermelden bij foto’s en video’s geen namen, tenzij dit expliciet gevraagd is en akkoord bevonden is.
We plaatsen, zoveel mogelijk, alleen kinderen in groepsverband en we maken ze bij voorkeur van de zijkant of van een afstand. Tenzij dit expliciet gevraagd is om hiervan af te wijken en akkoord bevonden is.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons, worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens evenementen.
Wat we daar als Stichting O'mama's aan doen is alle deelnemers van Stichting O'mama's vragen om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet of andere media.
Mocht je absoluut niet willen dat jij of je kinderen op de foto's of video's op onze facebookpagina, website, plaatselijke krant staan of andere media kanalen. Geef dit dan aan bij een van onze Team leden.

Stichting O'mama's
KVK-nummer 83603557